FERIE Z HISTORIĄ

W czasie ferii zimowych (16-27.01.2017 r.) tradycyjnie już gościliśmy dzieci i młodzież w Muzeum na zajęciach tematycznych „Ferie z historią”. Do wyboru były zajęcia warsztatowe „Gewery i handgranaty, czyli o wyposażeniu Powstańców Śląskich słów kilka”, „Zwyczaje i tradycje górnośląskie na początku XX wieku” „Kakauszale w familoku”, „Tramwajem przez Śląsk”, podchody „Szukamy kryjówki dla Powstańca”, rozgrywki w „Magnata” oraz historyczne wędrówki po Świętochłowicach. Zainteresowaniem cieszyła się również pilotażowa wycieczka „Zrozumieć Śląsk”, w trakcie której uczestnicy zwiedzili Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku w Radzionkowie i Izbę Pamięci KWK Wujek w Katowicach.
W zajęciach wzięło udział ok. 160 dzieci.