KONFERENCJA NAUKOWA „LOSY POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PO 1922 ROKU”

19 października 2018 r. w Centrum Edukacji IPN im. Henryka  Sławika w Katowicach odbyła się konferencja naukowa „Losy Powstańców Śląskich po 1922 roku” zorganizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Referaty wygłosili:

– Krzysztof Witosz – Polityczne zaangażowanie dr. Alojzego Pawelca w sanacyjny system władzy

– prof. dr hab. Wanda Musialik – Zaangażowanie Adolf Sobota – koszykarza-powstańca i współtwórcy polskiego samorządu gospodarczego

– Jarosław Zawadzki – Losy powstańców śląskich z mandatem senatora II RP

– prof. dr hab. Jacek Piotrowski – Rola Powstańców Śląskich w obozie sanacyjnym na Górnym Śląsku w świetle publikacji „Polski Zachodniej”

– Dariusz Zalega – Od Góry św. Anny nad Ebro. Powstańcy Śląscy wśród antyfaszystowskich ochotników w wojnie domowej w Hiszpanii

– dr hab. prof. ATH Piotr Żurek  – Stanisław Ligoń delegat Rządu RP do Spraw Opieki nad Uchodźcami Polskimi w Belgradzie (1940-1941)

– Konrad Graczyk – Członkowie Związku Powstańców Śląskich przed Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz)

– dr Parys Paweł – Powstańcy Śląscy a kwestia Volkslisty. Przynależności do niemieckich organizacji i służby w wojsku niemieckim podczas II wojny światowej w świetle ankiet członkowskich Związku Weteranów Powstań Śląskich

– Marta Paszek – Powstaniec Śląski stalinowskim sędzią wojskowym. Przypadek Karola Wystrychowskiego – zastępcy szefa WSR we Wrocławiu, sędziego WSR w Katowicach

– dr Zbigniew Bereszyński – Teodor Ludyga i jego perypetie z komunistycznym aparatem bezpieczeństwa

– dr Krzysztof Gwóźdź – Popowstańcze losy Jana Zejera (1890–1953)

– Witold Iwaszkiewicz – Charakterystyka zbiorów związanych z losami Powstańców Śląskich po 1922 roku w kolekcji Muzeum Czynu Powstańczego

– dr hab. Marek Białokur – Powstańcy Śląscy i działacze plebiscytowi we współczesnych nazwach ulic Opola upamiętnieni