KONFERENCJA NAUKOWA „POWSTANIA ŚLĄSKIE NA ŁAMACH PRASY”

Muzeum Powstań Śląskich w partnerstwie z Instytutem Pamięci Narodowej O/Katowice oraz Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego zorganizowało 9 listopada 2017 r. konferencję naukową „Powstania śląskie na łamach prasy” w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich.

Wystąpienia:
1. DR SEBASTIAN ROSENBAUM – Trzecie Powstanie Śląskie w niemieckiej prasie Tarnowskich Gór.
2. MARIUS URBANIK – Powstania Śląskie w świetle niemieckiej prasy liberalnej z głębi Rzeszy.
3. DR HAB. LECH KRZYŻANOWSKI – Powstania Śląskie i plebiscyt na łamach prasy Wielkopolski.
4. DR MIŁOSZ SKRZYPEK – Powstania Śląskie i plebiscyt na łamach prasy Śląska Cieszyńskiego.