CZWARTE URODZINY MUZEUM

Muzeum zaprasza 19 października 2018 r. o godz. 17.00 na czwarte urodziny „W rytmie na 4”.

W programie m.in.

– promocja IV tomu Śląskiego Almanachu Powstańczego i książki „Marszałek Konstanty Wolny 1877-1940” oraz spotkanie z autorami;

– otwarcie ścieżki edukacyjnej dla dzieci w ramach projektu „ Digitalizacja i udostępnienie zbiorów MPŚ oraz stworzenie ścieżki informacyjno-edukacyjnej dedykowanej Powstaniom Śląskimi i plebiscytowi”;

– „Już zachodzi czerwone słoneczko – koncert Stanisława Soyki;

– prezentacja koncepcji wizualizacji drugiego budynku Muzeum na ul. Szpitalnej