SETKA ŚWIĘTOCHŁOWICKICH TALENTÓW

Weź udział w konkursie „Setka świętochłowickich talentów na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Mieszkańcy Świętochłowic indywidualnie lub zespołowo, w wieku do 100 lat  będą mogli zaprezentować talenty artystyczne, sportowe, kulinarne, zręcznościowe, literackie i inne.

Zgłoszenia należy wysłać drogą mailową na adres: 100@swietochlowice.pl  lub dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu wybranej przez siebie szkoły, która wymieniona została w regulaminie, w terminie do  30 maja 2018 r.

Regulamin konkursu:

http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/wp-content/uploads/2018/05/Regulamin-konkursu-Setka-świętochłowickich-talentów…-1.pdf