PROMOCJA KSIĄŻKI

1 marca 2018 r. odbyła się w Muzeum promocja książki „Lata 80. i 90. na Górnym Śląsku” oraz spotkanie z Izabelą Waloszek, koordynatorem projektu Archiwum Historii Mówionej realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz z dr Joanną Lusek, opiekunem naukowym.