ROCZNICA WYBUCHU STANU WOJENNEGO

13 grudnia 2017 r. w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego odbyła się w Muzeum projekcja filmów „Solidarni z Solidarnością” i „Samarytanie” udostępnionych przez Stowarzyszenie na Recz Pamięci Porozumienie Katowickie 1980 i Śląską Izbę Lekarską oraz spotkanie z reżyserem Adamem Turulą.

W dniach 4 – 20 grudnia 2017 r. prezentowane są  wystawy Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach „Kopalnia strajkuje … Strajk i pacyfikacja Kopalni Wujek 13-16 grudnia 1981 r.” oraz „Wczoraj i dziś”.